„Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe „WITOLD” przy ulicy Traugutta w Boguszowie-Gorcach”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2017

Wartość projektu: 3 936 830,33 zł

Wartość dofinansowania: 1 977 663,79 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców