„Wiem, że potrafię”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2017

Wartość projektu: 1 606 702,12 zł

Wartość dofinansowania: 1 365 696,80 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej