"Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017

Wartość projektu: 4 006 950,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 405 907,50 PLN

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie: 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW

W ramach projektu przewidziano realizację zadań:
1. Budowa systemu zarządzania ruchem i energią,
2. Modernizacja systemu oświetlenia drogowego,
3. Budowa drogi rowerowej,
4. Budowa obiektów P&R i B&R.
 
Zakończenie realizacji projektu:10.12.2018 r.
Autor: Grzegorz Warszczuk