„Integracja – praca – sukces”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2017

logo funduszy

Wartość projektu: 123 718,59 zł

Wartość dofinansowania: 105 155,72 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA
Poddziałanie: 9.1.4. Aktywna integracja - ZIT AW

Projekt obejmuje udział w działaniach aktywizujących oraz otrzymanie zasiłków celowych przez 15 mieszkańców Boguszowa-Gorc korzystających z pomocy społecznej, udzielenie wsparcia w zakresie pracy socjalnej, usług asystenta rodziny, terapii rodzinnej, treningu kompetencji i umiejętności społecznych a także poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, jak też kurs komputerowy zakończony uzyskaniem certyfikatu ECDL Base.

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej