"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2017

Wartość projektu: 1 574 935,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 338 537,25

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie: 3.3.4. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW

W ramach modernizacji energetycznej budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach przewidziano:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropów,
  • modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła,
  • modernizację systemu c.w.u,
  • wymian opraw oświetleniowych sali gimnastycznej oraz kotłowni na nowe energooszczędne typu
    LED,
  • modernizację systemu wentylacji.

Zakończenie realizacji projektu:23.11.2017 r.

Autor: Grzegorz Warszczuk