"Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i Zespołu Boisk Sportowych Orlik 2012"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2017

Wartość projektu: 1 169 233,37 zł

Wartość dofinansowania: 794 220,41 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców