"Likwidujemy bariery - uczeń z Gorc na szóstkę"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2017

Wartość projektu: 480 787,00 zł

Wartość dofinansowania: 408 668,95 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych