„Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2017

logo funduszy

Wartość projektu: 700 367,50 zł

Wartość dofinansowania: 595 312,37 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie: 9.2.4. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2016 r. do 31.08.2019 r. i zakłada między innymi zatrudnienie dodatkowych wychowawców, organizację zajęć z zakresu języka angielskiego oraz informatyki, zajęć specjalistycznych socjoterapii i treningu zastępowania agresji możliwość skorzystania dzieci wspólnie z rodzicami ze wsparcia psychologa i logopedy, objęcie dzieci dożywieniem, wyposażenie świetlic w nowy sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, prowadzenie działań mających na celu aktywizacje rodziców/opiekunów oraz ich integrację z dziećmi, zaangażowanie chętnych do wolontariatu na rzecz świetlic, wspólne imprezy i wyjścia plenerowe.

Autor: Agnieszka Zdeb