Jesteś tutaj: Start / Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

"Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie - Gorcach"

Wartość projektu: 1 274 818,66 zł

Wartość dofinansowania: 383 718,39 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

16 lutego 2017

"Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach"

Wartość projektu: 1 000 726,76 zł

Wartość dofinansowania: 345 331,05 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

16 lutego 2017

"Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie – Gorcach"

Wartość projektu: 575 926,31 zł

Wartość dofinansowania: 284 454,76 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

16 lutego 2017

„Szkoły równych szans’

logo projektu

Wartość projektu: 216 891,66 zł

Wartość dofinansowania: 184 357,91 zł

Projekt „Szkoły równych szans”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

16 lutego 2017
Czytaj więcej o: „Szkoły równych szans’